Notlar - Konu Anlatımı

Türkiye’nin Tarım Ürünleri Tahıllar Buğday: Ø Filizlenmek için nemli ve serin bir toprak, olgunlaşma döneminde ise sıcak ve kurak iklim koşulları ister. Yazı sıcak – kurak (yağış almayacak) bölgelerimizde yetişir. Ø Sıcaklığın çok düşük olduğu yüksek yerler ve her mevsim...

Nüfus ve Yerleşme Ø Türkiye’de ilk nüfus sayımı Cumhuriyet döneminde 1927 yılında yapılmıştır. Ø 1935 yılından itibaren her 5 yılda sayım yapılması dönemi açılıştır. Ø 1990’dan sonra her 10 yılda yapılmaya başlanmıştır. Ø 1997 yılında yapılan sayımın amacı seçmen dağılımı ve sayısını...

Türkiye’nin İklimi Türkiye genel olarak orta kuşakta Akdeniz iklim sahasında yer alır. Bununla beraber ülkemizde özel konumun etkisiyle step, karasal, ılıman okyanus iklim gibi farklı iklim tipleri görülmektedir. Türkiye’de yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi, yüksekliğin kısa...

Türkiye’de görülen kıyı tipleri:  Ø Boyuna kıyılar: Dağların denize paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında görülür. Bu kıyılarda girinti, çıkıntı, koy, körfez, ada, yarımada, doğal liman az, falezler fazladır. Denizel etkiler iç kesimlere sokulamaz, kıyı ile iç...

Göller Kara içlerinde oluşan, denizlerde doğrudan bağlantısı olmayan durgun su kütlelerine göl denir. Dışarıya akışı olmayan göllerin suları tuzlu, acı veya sodalıdır.  Doğal Göller: 1. Tektonik Göller: Ø İç kuvvetlerin etkisi ile yer kabuğunun çöken bölümlerinde suların birikmesi ile oluşur. Ø Tuz...